Zawiesia linowe - znakowanie i dokumenty

Zawiesia linowe - znakowanie i dokumenty

Zawiesia linowe to bardzo powszechny typ zawiesi, stosowany codziennie w różnych gałęziach przemysłu. Charakteryzuje się sporą uniwersalnością oraz użytkowością w działaniach związanych z unoszeniem oraz przemieszczaniem elementów o nawet bardzo dużym ciężarze i kształtach. Ze stosowaniem zawiesi linowych wiąże się szereg przepisów, których przestrzeganie zapewnia bezpieczeństwo osób, ładunków oraz maszyn. Przede wszystkim – każde jedno zawiesie linowe musi być odpowiednio oznaczone w postaci tabliczki bądź plakietki, przymocowanych trwale do zawiesia.

Przymocowanie musi być tak zrobione, by nie przeszkadzać w używaniu zawiesia, a jednocześnie nie ulegać wytarciu wybitych na nim danych. Dane, które powinny znaleźć na oznakowaniu, są opisane normami i na ogół dotyczą danych o producencie zawiesia linowego, numery świadectwa jakości zawiesia, dopuszczalnym obciążeniu roboczym dla zawiesi linowych z jednym cięgnem oraz dopuszczalnym udźwigu dla zakresów działania z odmiennym kątem rozstawu cięgien w przypadku zawiesi linowych o kilku cięgnach. Wymagane jest również oznaczenie CE. Świadectwo jakości zawiesia linowego to dokument wydawany przez wytwórcę, w którym muszą być umieszczone określone dane związane z jego wytworzeniem oraz sposobem używania.

Podstawowe dane to nazwa oraz adres wytwórcy lub jego reprezentanta, numer normy europejskiej, wg której zostało wytworzone zawiesie linowe, opis zawiesia z wyszczególnieniem wszystkich jego części składowych, udźwig oraz kąty działania dla zawiesi o wielu cięgnach, a także współczynnik próby statycznej, który zastosowano podczas projektowania elementów – ogniw, haka, szakli itp. Dokumentacja potrzebna jest nie tylko w chwili kupowania oraz oznaczania zawiesia linowego – pojawia się również na różnych etapach jego stosowania. Przede wszystkim potrzebna jest podczas przeprowadzania okresowej kontroli zawiesia linowego, wykonywanej przez osoby do tego uprawnione przez właściciela zawiesia. Osoby te są zobowiązane, aby każda kontrola zawiesia linowego była zapisana w dokumentacji z nim związanej, jaką jest tzw. karta kontroli zawiesia.

Zawiesie musi zostać wycofane z użytkowania oraz poddane regeneracji między innymi w tych przypadkach, w których zniszczeniu uległo jego oznaczenie bądź stało się ono nieczytelne wskutek zgięcia bądź zdeformowania. Osoba zajmująca się sprawdzaniem zawiesia musi zadbać o to, by dokumentacja powiązana z tym osprzętem była zawsze pełna i zaktualizowana.

Podobne artykuły:

Za każdym razem, kiedy zaczyna się okres zimowy, dni i wieczory stają się coraz mroźniejsze, staramy się ubierać tak, aby nie cierpieć z zimna przy każdym wyjściu z domu. Może nam się wydawać, że kluczem do sukcesu jest odpowiednia kurtka, szalik i c...
Łódź to "ziemia obiecana" – dawniej istny raj dla fabrykantów, którzy w XIX wieku stworzyli z tego miasta przemysłową potęgę. To niegdyś miasto czterech kultur: polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Po l...
Na zachodzie Europy czy jeszcze dalej za Oceanem psychologowie są bardzo potrzebni. Tam ludzie od dziesiątków lat żyją o wiele szybciej niż u nas, dlatego nie każdy jest w stanie wytrzymać psychicznie. Zaczynają się poważne problemy zdrowotne ...
Jazda w trudnych warunkach pogodowych wymaga odpowiedniego przygotowania. Naturalnie dużo zależy od umiejętności kierowcy i jego rozwagi, a także tego, czy droga będzie bardzo zatłoczona, czy może niezbyt - ale odpowiednie akcesoria mogą pomóc...
Myśląc o zakupach, o towarzyszących wtedy emocjach nachodzi mnie pewna refleksja. Od dziecka do późnej starości ubieramy się, stroimy. Szukamy dodatków, butów, odnajdując swój styl lub kopiując innych. Starsi zaszczepiają ...